Future Café Logo

Delen:

Future Café Logo

Tim Hoekstra Media heeft een logo + huisstijl voor het Future Café ontwikkeld dat aansluit op de huidige huisstijl van de opdrachtgever ETFI (European Tourism Futures Institute).

Het FutureCafé is een platform voor kennisuitwisseling tussen bedrijven uit de toeristische sector en kennisinstellingen. Door middel van korte lezingen, discussietafels en netwerkbijeenkomsten helpt Het FutureCafe bedrijven uit de sectoren Toerisme, Vrijetijd en Gastvrijheid om zich strategisch op de toekomst voor te bereiden.

Project details

More Work